Sıvı Klor Hipoklorit Fiyatları Hızlı Ulaşım : 0262 641 91 95 - 0553 113 83 77    

HİPO KLORİT- SIVI KLOR ALIRKEN KAZANIN,, ÜCRETSİZ KARGO İLE ADRESİNİZE TESLİM, KOLAY ÖDEME SİSTEMİNDEN YARARLANIN
TEL: O262 641 91 95 - 641 91 96 - info@pendiktuz.com
NOT: YURT DIŞINA İHRAÇ KAYITLI ÜRÜN VERİYORUZ

sıvı klor hipokloritSuyun Klorlanması

Suyun klorlanması, suyun dezenfeksiyon işlemlerinden bir tanesidir. Su sisteme verildikten sonra mikroorganizmalarla kontamine olabilir. Bunu engellemek için arıtma tesislerinde filtreden geçtikten sonra su sisteme girdikten sonra bulaşabilecek mikroorganizmaların üremelerinin önüne geçilir. Dağıtım sistemi içinde depolarda bulunan suyun klorlanması belli aralıklarla yapılarak dezenfeksiyona devam edilir. Klorun bakteriler üzerinde bakterisit etkisi vardır. Bunu da glikoz oksidasyonunu engelleyerek ve enzim aktivasyonunu azaltarak gerçekleştirir. Klor, basit anlatımıyla suda çözündüğünde hipoklorik ve hidroklorik asit ortaya çıkar. Hipoklorik asit ( HOCl) ve hipoklorit iyonlarının yoğunluğu serbest klor olarak tanımlanır. Ortam pH değerinin ayarlanması ile elde edilen HOCl ve klorun amonyak ile birleşmesinden oluşan türevleri çok güçlü bakterisit etkiye sahiptirler ve bu şekilde 1900 un başından beri dezenfektan olarak kullanılmaktadır. Dezenfeksiyon Metodu olarak Suyun Klorlanmasının Avantajları Klorlama işlemi geniş bir mikroorganizma çeşidi üzerinde etkilidir. Rezidüel dezenfeksiyon (ikincil dezenfeksiyon) yaparak süreklilik sağlar. Tat, koku ve kimyasal anlamda kontrol sağlar. Sudan kaynaklanan hastalıklar ile suyun klorlanması işlemi ve diğer dezenfektant maliyetleri kıyaslandığında klorlamanın ekonomik katkısı tartışmasız daha fazladır. Yüzme havuzlarında ve depolarda da kullanılarak çok yönlü kullanım alanının olması klorlamayı diğer yöntemlere göre avantajlı kılmaktadır.

sıvı klor hipoklorit sıvı klor hipoklorit sıvı klor hipoklorit